TILTAK

Tiltak

Påvirke slik at Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt (SKA) etablerer faste representanter i regionen

Tiltak

Gjennomføre koordinert kompetanseheving av førstelinjetjeneste i alle kommunene

Resultatbank

imella – Fabeløya naturlekepark

Resultatbank

Eksempel fra resultatbank

Resultatbank

Eksempel fra resultatbank

Resultatbank

Eksempel fra resultatbank

SPP-bank

Eksempel på SPP-bank

SPP-bank

Eksempel på SPP-bank

SPP-bank

Eksempel på SPP-bank

Resultatbank

Eksempel fra resultatbank

SPP-bank

Eksempel på SPP-bank

Tiltak

Eksempel på tiltak